การจัดส่งสินค้า

พิมพ์

จัดส่งสินค้าในประเทศและต่างประเทศ
ภายในประเทศ – มีบริการจัดส่งโดย EMS, รถทัวร์, ขนส่ง และส่งโดยการบินไทย
ต่างประเทศ     - มีบริการจัดส่งโดยใช้ Courier (DHL, Fedex, UPS)
และ Forworder (Airfreight, Seafreight)